Cari Blog Ini

Jumat, 14 Desember 2012

Tiga jenis siksaan di dalam kubur, yaitu:Bismillahir-Rah maanir-Rahim...

1. Kuburnya akan berhimpit-himpit serapat mungkin, sehingga meremukkan tulang-tulang dada.

2. Dinyalakannya api di dalam kuburnya dan api itu akan membelit dan membakar tubuhnya siang dan malam tiada henti-henti.

3. Akan muncul seekor ular yang bernama “Sujaul Aqra” Ia akan berkata, kepada si mati dengan suaranya bagai h
alilintar:

“Aku disuruh oleh Allah memukulmu sebab meninggalkan sholat dari Subuh hingga Dzuhur, kemudian dari Dzuhur ke Ashar, dari Ashar ke Maghrib dan dari Maghrib ke Isya’hingga Subuh”.

Ia dipukul dari waktu Subuh hingga naik matahari, kemudian dipukul dan dibenturkan hingga terjungkal ke perut bumi karena meninggalkan Sholat Dzuhur. Kemudian dipukul lagi karena meninggalkan Sholat Ashar, begitulah seterusnya dari Ashar ke Maghrib, dari Maghrib ke waktu Isya’ hingga ke waktu Subuh lagi.

Demikianlah seterusnya siksaan oleh “Sajaul Aqra” hingga hari Qiamat.

Semoga bermanfaat dan Dapat Diambil Hikmah-Nya...

Subhanallah wabihamdihi Subhanakallahum ma Wabihamdika Asyhadu Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa'atuubu Ilaik...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Entri Populer